No Image

ກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນໍາລະດັບຊາດ,ຄະນະຊີ້ນໍາຂັ້ນແຂວງ ກ່ຽວກັບການສໍາຫຼວດສະຖິຕິກະສິກໍາທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ III ຢູ່ແຂວງຈໍາປາສັກ. ກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນໍາລະດັບຊາດ,ຄະນະຊີ້ນໍາຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ກ່ຽວກັບການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການສໍາຫຼວດສະຖິຕິກະສິກໍາທົ່ວປະເທດ ຂັ້ນແຂວງ ຄັ້ງທີ III.ຈັດຂຶ້ນທີ່ຫ້ອງວ່າການແຂວງໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 4 ທັນວາ 2020

December 8, 2020 Vixay kittavongsa 0

#ກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນໍາລະດັບຊາດ,ຄະນະຊີ້ນໍາຂັ້ນແຂວງ ກ່ຽວກັບການສໍາຫຼວດສະຖິຕິກະສິກໍາທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ III ຢູ່ແຂວງຈໍາປາສັກ. ກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນໍາລະດັບຊາດ,ຄະນະຊີ້ນໍາຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ກ່ຽວກັບການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການສໍາຫຼວດສະຖິຕິກະສິກໍາທົ່ວປະເທດ ຂັ້ນແຂວງ ຄັ້ງທີ III.ຈັດຂຶ້ນທີ່ຫ້ອງວ່າການແຂວງໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 4 ທັນວາ 2020 ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ #ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ,ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນໍາການສໍາຫຼວດສະຖິຕິກະສິກໍາລະດັບຊາດ,ມີທ່ານ ວິໄລວົງ ບຸດດາຄໍາ #ເຈົ້າແຂວງໆຈໍາປາສັກ,ມີຄະນະຊີ້ນໍາຂັ້ນແຂວງ,ພະແນກແຜນການ ແລະ […]